Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

Formacja w Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (Rycerstwo Niepokalanej) ma przede wszystkim rozbudzić ducha ewangelizacyjnego. Ma również pomóc rozeznać powołanie na animatora Rycerstwa Niepokalanej (MI) oraz przygotowywać do tej posługi. Powinna też pomóc w rozeznawaniu i wypełnianiu swojego osobistego, szczegółowego powołania, jako rycerza lub rycerki Niepokalanej.

Formacja to proces stawania się coraz wierniejszym uczniem Chrystusa. Trzeba tu podchodzić odpowiedzialnie do swojego życia, oraz dobrze przygotować się do służenia innym. Formacja w SEN ma przygotować do wzięcia większej odpowiedzialności za Rycerstwo Niepokalanej.

Formacja w SEN dzieli się na dwa główne etapy: formację podstawową i formację stałą. Ci, którzy odkryją powołanie do bycia animatorem MI i spełnią odpowiednie wymagania, mogą prosić o błogosławieństwo do takiej posługi.


Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej

W SEN formacja rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych MI (REMI). Po odbyciu tych rekolekcji i wstąpieniu do Rycerstwa Niepokalanej (najpóźniej podczas REMI) można zgłosić się na formację podstawową w SEN. W tym roku odbędą się one w Niepokalanowie Lasku w dniach 12-20 lipca 2020 r.


Program formacji podstawowej

Formacja podstawowa trwa cztery lata. Podczas każdego roku uczestnicy formacji mają:

 • rekolekcje letnie (10 dni);
 • rekolekcje zimowe (5 dni);
 • spotkania w małej grupie (raz w tygodniu);
 • praktyki duchowe (praktyki są stopniowane, przybywa ich z biegiem formacji; są to m.in.: codzienna modlitwa osobista, codzienna medytacja słowa Bożego, udział w dodatkowych Mszach św. poza niedzielą i świętami, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, udział w nabożeństwach, ćwiczenia duchowe);
 • zadania wyrabiające dobre nawyki związane z życiem religijnym oraz kształtujące charakter;
 • rozmowy formacyjne (skrutynia);
 • lektury.


Kolejne lata formacji podstawowej:

Rok ewangelizacyjny

Rok powołaniowy

Rok charyzmatyczny

Rok apostolski

 

Po ukończeniu formacji podstawowej uczestnik może poprosić, aby mógł zostać animatorem MI. Może nim zostać członek SEN, który:

 • ukończył wszystkie lata formacji podstawowej;
 • odbył wszystkie rekolekcje przewidziane w programie formacji podstawowej;
 • przepracował ewentualne poważniejsze problemy odkryte podczas formacji;
 • wewnętrznie przyjął ducha MI oraz zasady formacji SEN i treści przekazane podczas przebytej formacji;
 • ma wolę służenia Niepokalanej jako animator MI;
 • ma wystarczającą dojrzałość, aby wziąć odpowiedzialność za innych;
 • postanowił priorytetowo traktować Rycerstwo Niepokalanej i służyć dziełu ewangelizacji w tym duchu.
  Otrzymuje on specjalne błogosławieństwo i Krzyż Misyjny SEN.

 

Formacja stała

Na formacji stałej są wszyscy animatorzy, którzy otrzymali Krzyż Misyjny SEN oraz inni chętni, którzy ukończyli już formację podstawową w SEN. Formacja trwa do końca życia lub rezygnacji uczestnika. Formacja ta jest potrzebna, gdyż osoby, które są przewodnikami dla innych muszą cały czas samemu się doskonalić: pogłębiać swoją relację z Bogiem i Niepokalaną, uczyć się coraz bardziej kochać , a także rozwijać swoje kompetencje.

Podczas tej formacji członkowie SEN mają spotkania formacyjne raz lub kilka razy w miesiącu oraz powinni raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach. Formacja ta jest bardziej zróżnicowana i otwarta. Jej forma zależy od okoliczności. Obowiązują tu jednak praktyki duchowe, które były obecne na formacji podstawowej. Do grup formacyjnych w tym wypadku można zwykle zapraszać też innych członków MI (nie należących formalnie do SEN) lub osoby zainteresowane MI. Podejmuje się tu tematy związane z Rycerstwem Niepokalanej, życiem duchowym, życiem Kościoła, parafii, wspólnoty, itp. Jest tu miejsce na konferencje, warsztaty, spotkania modlitewne, spotkania organizacyjne, itd.

 

Oficjalna strona SEN:

https://sen.edu.pl


Szczegółowy program formacji można pobrać:

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.