Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

MI - Oświęcim

Parafia p.w. Św. Maksymiliana Męczennika
Plac świętego Maksymiliana Męczennika 2 
32-602 Oświęcim

https://maksymilian.oswiecim.pl/index.php/stowarzyszenia/rycerstwo-niepokalanej

  • Prezes: Zygmunt Bolek
  • Asystent kościelny: Ks. 
  • Liczba Rycerzy: 98
  • Spotkania Wspólnoty: : 2. czwartek - po Nowennie do św. Maksymiliana i Mszy Św.
  • Godzina spotkań: od kwietnia do października godz. 19.00, od listopada do marca: godz. 16.30
  • Miejsce spotkań: sala w Ośrodku św. Jana Pawła II (obok kościoła parafialnego) .

        Serdecznie zapraszamy!

 

Rycerze Niepokalanej z Oświęcimia otrzymali życzenia i Błogosławieństwo

Ojca Św. Franciszka na 2018 rok. Tekst zamieszczamy poniżej:

 

Informacje bieżące znajdują się w gablocie MI oraz są publikowane w gazetce parafialnej. Wspólnota MI przy parafii działa 10 lat. Ma swój sztandar. W kościele znajdują się relikwie św. Maksymiliana, które zwykle po Nowennie do św. Maksymiliana są czczone przez wiernych. Członkowie naszej wspólnoty biorą udział we wszystkich rocznicach i uroczystościach związanych z naszym patronem w parafii i mieście. Poczet sztandarowy reprezentuje naszą wspólnotę na tychże uroczystościach. Od 2007 roku trwaliśmy w Nowennie Fatimskiej – organizując nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca i uczestnicząc we Mszach św. intencyjnych, ofiarowanych przez nas (ostatnio 7.X. w intencji Ojczyzny) – zapraszamy na te nabożeństwa w I-sze soboty każdego miesiąca – adoracja i modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – od godz. 08:00 a następnie Msza św. o godz. 09:00. Od 2010 r. należymy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Modlitwę różańcową w tej intencji prowadzimy w poniedziałki od godz. 17:45 w kościele (październik i listopad – indywidualnie, od grudnia – znów w kościele). Z okazji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej przez św. Maksymiliana, zgodnie z propozycją Centrum Narodowego w Niepokalanowie prowadziliśmy każdego 16 dnia miesiąca modlitwę różańcową i uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji nawrócenia grzeszników. 16 października w 100 rocznicę założenia Rycerstwa prowadziliśmy różaniec i uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji Rycerstwa. Rozdawaliśmy Cudowne Medaliki. Z okazji w/w rocznicy braliśmy udział w Diecezjalnych uroczystościach w Hałcnowie (30.IX.), a wcześniej w Żywcu i poświęceniu sztandaru wspólnoty MI w Żywcu. 1.X. uczestniczyliśmy w uroczystościach 25 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana w naszej parafii. Z tej okazji przekazaliśmy dar od Rycerstwa dla parafii – ornat z wizerunkiem Niepokalanego Serca Maryi i bieliznę ołtarzową oraz szatę na kielich. Nasza wspólnota Rycerstwa bierze czynny udział w nabożeństwach Fatimskich przy naszej parafii. Naśladując misyjną działalność św. Maksymiliana, wspomagamy misje Franciszkańskie i Salezjańskie. Współpracujemy z Kołem Misyjnym przy parafii (wielu naszych członków należy do Koła). Priorytetem dla nas jest wspomaganie datkami budowy Sanktuarium Maryjnego w Subukia w Kenii oraz adopcja kleryka też z Kenii (niedługo będzie wyświęcony na kapłana). Wspomagamy także misje modlitwą. Rycerze naszej wspólnoty brali udział w Różańcu do granic, modlili się w kościele w kaplicy Fatimskiej – modlitwa za Ojczyznę i świat. Angażujemy się także w akcję za życiem. Wspieramy obrońców życia. Prowadzimy stałą prenumeratę Rycerza Niepokalanej oraz Miles Immaculatae (wydanie polskie). Polecamy Pisma św. Maksymiliana, konferencje oraz obejrzenie filmu pt. „Dwie Korony”, z uwagi na bardzo interesujące przedstawienie postaci św. Maksymiliana Kolbe. Maryja!

AKTUALNOŚCI 

18 listopada członkowie Rycerstwa z Oświęcimia wzięli udział w diecezjalnym spotkaniu modlitewnym na Os. Karpackim, w Bielsku-Białej.

2 grudnia, w pierwszą sobotę  miesiąca, od godz. 08:00 do 10:00, prowadziliśmy adorację i odmawialiśmy Modlitwę Różańcową Fatimską, a także uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji powołań kapłańskich i misyjnych oraz o Dary Ducha Św. dla kleryka z Kenii - Vincenta Marka, którego wspieramy modlitwą i ofiarą od 2013 roku. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zgromadzeni Rycerze i parafianie.

8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w Godzinie Łaski (od godz. 12:00 do 13:00), Rycerze modlili się przed Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Ojców Salezjanów, wypraszając u NMP liczne łaski.

Na tydzień przed tą uroczystością, Rycerze rozprowadzili foldery wśród parafian, dotyczące tej szczególnej Godziny. 

O godz. 18:30, w naszym kościele parafialnym, Rycerze prowadzili Różaniec Św. z rozważaniami. 

O godz. 19:00, rozpoczęła się uroczysta Msza św. w intencji Rycerzy naszej Wspólnoty, ich rodzin oraz w intencji ks. Opiekuna Zbigniewa Hodera. Słowo Boże na temat święta Niepokalanego Poczęcia NMP, wygłosił ks. Zbigniew. Pod koniec Mszy św. zostały odnowione Śluby Rycerskie.

W czasie Mszy św. Rycerze prowadzili czytania liturgiczne. Wystąpił także Poczet Sztandarowy Rycerstwa.

We Mszy św. wzięła udział liczna grupa Rycerzy oraz parafian. Przy wyjściu z kościoła, Rycerze rozprowadzali obrazki NMP Niepokalanej z informacją dotyczącą nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 

14 grudnia, o godz. 16:00, w Ośrodku św. Jana Pawła II, przy kościele parafialnym, odbyło się spotkanie opłatkowe  członków Rycerstwa wraz z ks. Opiekunem, Zbigniewem Hoderem. 

Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego.

W grudniu została wznowiona Modlitwa Różańcowa w intencji Ojczyzny, w poniedziałki, o godz. 17:45.

                                          Rycerstwo Niepokalanej w Oświęcimiu

życzy wszystkim Rycerzom Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, dedykując:

                                         Orędzie z groty betlejemskiej

Narodziłem się nagi, biedny, mówi Bóg,

żebyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie,

żebyś mógł uznać Mnie,

Twego ubogiego Boga,

za jedyne twoje bogactwo.

 

Narodziłem się nagi, w stajni,

żebyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się słaby, bezsilny,

żebyś się Mnie nigdy nie lękał.

 

Narodziłem się z miłości,

żebyś nigdy nie zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się w nocy,

żebyś ty uwierzył, że mogę rozjaśniać

każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.

 

Narodziłem się w ludzkiej postaci,

żebyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

Narodziłem się jako syn człowieczy,

żebyś ty mógł się stać synem Bożym.

 

Narodziłem się prześladowany od początku,

na znak, któremu sprzeciwiać się będą,

żebyś ty nauczył się przyjmować

trudności i sprzeciwy.

 

Narodziłem się w prostocie,

żebyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się dla ciebie,

w twoim ludzkim życiu,

żeby ciebie i wszystkich ludzi

zaprowadzić do domu Ojca.

                                                                                   Lambert Noben

 

Maryja!

Rozważania o Bożym Narodzeniu

Przyszedłeś, Panie, nie w mocy i potędze wielkiego Boga,
lecz jako małe, ciche i kruche Dzieciątko.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Przyszedłeś, Panie, nie - na pełnym przepychu - dworze królewskim,
lecz w ubogiej stajence, drewnianej szopce, zimnej grocie.
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

 

Przyszedłeś, Panie nie wśród bogatych mędrców, ważnych osobistości,
lecz w otoczeniu skromnych, pokornych, prostych pastuszków i licznych owieczek.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 

Przyszedłeś, Panie, nie w puchowych pierzynach,
lecz na zimnym sianku jako najuboższy z ubogich.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Przyszedłeś prześladowany przez Heroda – króla ziemskiego,
potem przez żydowskich uczonych w Piśmie.
Królestwo moje nie jest z tego świata.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Przyszedłeś, Panie, w nocy, bo tylko Twoje światło rozprasza mroki tego świata.
Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Przyszedłeś, Panie, w chłodzie, bo tylko Ty potrafisz ogrzać swą Miłością i Ciepłem
znieczulicę i nienawiść tego świata.
(Ty, Panie, Jesteś) „solą ziemi i światłem świata”.

 

Przyszedłeś, Panie, w obcej ziemi.
Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony.

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany złotem – jako Król.
...na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć...

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany kadzidłem – jako Bóg, Najwyższy Kapłan.
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.

 

Przyszedłeś, Panie, obdarowany mirrą – jako Ten, Który poniesie mękę i śmierć
dla zbawienia całej ludzkości.
na wzór Syna Człowieczego, (który przyszedł aby) dać swoje życie na okup za wielu.
Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

 

Przyszedłeś, Panie, odrzucony - „nie było miejsca dla nich w gospodzie”.
Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.

 

                                                   Rycerka Monika - MI Oświęcim, 27.12.2017

 

11 lutego, mija 160 rocznica Objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes. Na pamiątkę Objawień, w tym dniu, obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, ustanowiony 13 maja 1992 roku przez Ojca Św. Jana Pawła II.

 

MODLITWA CHOREGO

Panie Jezu, Ty przyszedłeś

do chorych i grzeszników.

Oto zwracam się do Ciebie

i pragnę prosić o uzdrowienie

mojej duszy i mojego ciała.

Jezu spojrzyj z miłością na moje

cierpienie i okaż mi miłosierdzie.

Spraw bym doznał(a) potęgi

Twojej dobroci i w zdrowiu mógł(a)

wrócić do normalnego życia.

Póki jednak choruję, wzmocnij

we mnie głęboką ufność wobec Twych

ojcowskich zamierzeń i pomóż mi

poddać się Twojej woli.

 

Maryjo, proszę Cię, aby Twoja wiara

wsparła moją modlitwę.

Módl się teraz ze mną, abym stał(a)

się godny(a) zasłużenia na łaski

dla tych wszystkich, którzy są słabi

i chorzy i dla mnie samego(ej).

Maryjo Uzdrowienie chorych,

weź mnie w matczyną Swą opiekę.

Amen

 

 

160 lat temu, w Lourdes...

… a dokładnie 11 lutego 1858 roku, w grocie Massabielle, 14-letnia Bernadetta Soubirous ujrzała najpierw światłość, z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani”, w białej sukni (przepasanej błękitnym pasem) i welonie, z rękoma złożonymi do modlitwy, a bose stopy dotykały skały wśród gałązek dzikich róż. Na prawym przedramieniu Pani trzymała różaniec.

Córka ubogiego młynarza, najstarsza z sześciorga dzieci, cierpiąca na astmę - Bernadetta wraz z młodszą siostrą Marie i przyjaciółką Jeanne Abadie, udały się do lasu po chrust na opał, aby go sprzedać i kupić żywność, której brakowało w domu.

18 objawień maryjnych trwało od 11 lutego do 16 lipca 1858 r.

25 lutego 1858 r. podczas 9 objawienia Piękna Pani poprosiła Bernadettę, by napiła się wody ze źródła, wskazując jej miejsce w ziemi. Dziewczynka kopała rękoma ziemię, z której po chwili wypłynęła czysta, krystaliczna woda źródlana - później przyczyna wielu cudownych uzdrowień.

27 lutego 1858 r. kamieniarz, Louis Bouriette, utraciwszy wzrok w wyniku wypadku podczas pracy w kamieniołomie, odzyskał całkowicie zdrowie i wzrok po przemyciu wodą z cudownego źródła, którą przyniosła mu jego córka.

25 marca 1858 r. w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, na pytanie Bernadetty o imię, Piękna Pani odpowiedziała: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Znamiennym jest fakt, że wydarzenie to nastąpiło 4 lata po ogłoszeniu przez Ojca Św. Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Lourdes to miejsce wspaniałych Objawień NMP, licznych uzdrowień i niesamowitych nawróceń.

Sparaliżowana ręka po nieszczęśliwym wypadku, Catherine Latapie (z wioski położonej 12 km od Lourdes) zanurzona w wodzie ze źródła, odzyskała całkowicie sprawność.

Piotr Gargan – konwojent pocztowy, w wyniku katastrofy kolejowej doznał ciężkich złamań kości, urazu kręgosłupa i połowicznego paraliżu ciała; karmiony był przez sondę. Zanurzony w uzdrawiającej wodzie, stracił przytomność i wyszedł z niej o własnych siłach – dziękując Najświętszej Maryi Pannie za cud zdrowia i nawrócenie na wiarę.

Żarliwa modlitwa do Pani z Lourdes, w której centrum jest prośba o odpuszczenie grzechów i o łaskę uzdrowienia działa cuda w życiu człowieka. Sławny lekarz dr Alexis Carrel, wykładowca na uniwersytecie w Lyonie, (w 1912 r. otrzymał Nagrodę Nobla), który utracił wiarę we wczesnej młodości, przybył do Lourdes w maju 1903 r. Był świadkiem cudu uzdrowienia Marii Ferrand, cierpiącej na nieuleczalną chorobę – gruźlicę otrzewnej, a swoje wrażenia i odczucia opisał następująco: „O Panno słodka, ucieczko nieszczęśliwych, ślących w pokorze swe błagania, strzeż mnie! Na zwątpienie moje raczyłaś odpowiedzieć cudem niezwykłym. Nie umiem go pojąć i wyzbyć się zwątpienia. Ale najgorętszym mym pragnieniem, najwyższym celem wszystkich moich dążeń jest wiara, wiara niezachwiana, ślepa, niedopuszczająca żadnej dyskusji, żadnej krytyki. Imię Twoje pełniejsze jest słodyczy niż promienie porannego słońca. Przyjmij grzesznika nieznającego ukojenia, z sercem trwożliwym, ze zmarszczonym czołem, znękanego pogonią za błędnymi światłami. Pod twardą powłoką mojej pychy intelektualnej żyje, choć niestety ciągle jeszcze tłumiony, sen najpiękniejszy ze wszystkich snów – by wierzyć w Ciebie i kochać Cię tak, jak kochają zakonnicy o duszy nieskazitelnej.”

Od 1993 roku obchodzony jest 11 lutego, Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Ojca Św. Jana Pawła II, na pamiątkę pierwszego objawienia NMP w Lourdes.

Lourdes jest symbolem głębokiej i uzdrawiającej wiary, niepojętej Miłości i cudownego dotyku Matki Bożej. Matka Przenajświętsza przychodzi z Nieba, by dać ludzkości Wiarę, Nadzieję, Miłość oraz przekazać jej ważne przesłanie: wiara, modlitwa i nawrócenie to najistotniejsze cele w życiu człowieka. Powyższe wartości, uzdrawiają znękaną chorobami, bólem i cierpieniem rodzinę ludzką, z dolegliwości duchowych i fizycznych, z problemów dnia codziennego. Jeśli tylko damy się poprowadzić przez Boga i będziemy wypełniać Jego Świętą wolę do końca naszych dni, to nasze życie zmieni się. Co nie znaczy zawsze po naszej myśli, ale zawsze dla naszego dobra i korzystnie dla naszego życia i przyszłości. Warto zawierzyć i zaufać Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, siebie i całe swoje życie.

Rycerka Niepokalanej

8 lutego, odbyło się spotkanie członków Rycerstwa Niepokalanej. Ks. Zbigniew przedstawił materiały formacyjne Centrum Św. Maksymiliana z Harmęż. Omówiono zbliżającą się 160 rocznicę Objawień Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego MI: Asystent Diecezjalny o. Arkadiusz Bąk oraz Prezes Zarządu p. Urszula Kraus. Spotkanie przebiegało w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Po spotkaniu wszyscy udaliśmy się do kościoła, gdzie ks. Zbigniew odprawił Nowennę do Św. Maksymiliana, która zakończyła się oddaniem czci Relikwiom Świętego.

Następnie ks. Zbigniew Hoder w koncelebrze z o. Arkadiuszem Bąkiem, sprawował Mszę św. Ojciec Arkadiusz modlił się i odprawiał Mszę św. w intencji naszej wspólnoty rycerskiej.

Po spotkaniach wspólnoty w drugie czwartki miesiąca, Rycerze zawsze uczestniczą w Nowennie do Św. Maksymiliana oraz we Mszy św.

 

12 lutego, Rycerze prowadzili Adorację Najświętszego Sakramentu, z racji 40-godzinnego Nabożeństwa, dla parafian.

 

23 lutego, w piątek, o godz. 18:00, Rycerstwo poprowadzi Drogę Krzyżową dla parafian.

Serdecznie zapraszamy!

 

Maryja!

 

 

GOLGOTA

 

Kroczyłam z Tobą, Matko, po tych wąskich ścieżkach Golgoty.

 

Widziałam Syna Twego pod ciężarem Krzyża ugiętego w upalny dzień.

 

Matko! Serce przenikał ból i żal.

 

Przytulić Jezusa i pomóc w znoszeniu Jego cierpienia.

 

Tłum rozkrzyczanych ludzi odsunął mnie w dal.

 

Matko, przytulam serce moje do serca Twojego i serca Syna Bożego,

 

One kochają bezgranicznie, bezwarunkowo i z Mocą Boga.

 

A Golgota zawsze w mym sercu wykuta,

 

Bo kocham Ciebie, Panie Jezu i Maryjo.

 

Rycerka Renata

 

 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

 

Zatapiam się w refleksji

Chrystus Zmartwychwstały przybliża mi swoje rany.

 

Rana pierwsza to przybicie prawicy, która błogosławiła cały świat.

Jezu, żałuję.

 

Rana druga to przybicie lewej ręki, która wskazywała na Źródło Miłosierdzia.

Jezu, żałuję.

 

Rana trzecia to przybicie nóg, które przemierzały Ziemię Świętą.

Jezu, żałuję.

 

Rana zadana cierniem na Twą głowę – przypatrz się, Krew Pana przelana za Ciebie.

Jezu, żałuję.

 

Ostatnia rana bardzo głęboka, przeszywająca Twoje Serce.

Jezu, żałuję.

 

I przeszło tysiąc ran zadanych Tobie, niech będzie uczczeniem Twego Imienia.

 

Tajemnica szczęścia ukryta w ranach – zanurz się w niej.

 

Odkryj swoje człowieczeństwo i miłość.

Rycerka Renata

 

 

OFIARA MIŁOŚCI...

 

Krwawy pot

Ból myśli

Milcząca trwoga

Modlitwy szept.

Wszyscy posnęliśmy.

 

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”

 

 

Bicz ostry

Świętej Krwi strugi

Ból przenikliwy

Brak skargi.

Wszyscy biliśmy Pana.

 

„Oto Człowiek”

 

 

Cierń zamiast złota

Trzcina „królewska”

Purpura poniżenia

Pluli i bili.

Wszyscy wyśmiali Pana.

 

„Oto król wasz”

 

 

Trzy upadki

Naszych win i grzechów

Trzy gwoździe

Źródłem naszego Zbawienia.

Wszyscy ukrzyżowali Pana.

 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”

 

 

Godzina dziewiąta

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”

Wszyscy opuściliśmy Pana.

 

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”

 

 

Któryś za nas, cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami...

… którzy nie czuwali, bili Cię, Boże, wyśmiali, ukrzyżowali i uśmiercili...

 

Zmiłuj się nad nami...

 

Rycerka Monika

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim:

 

 

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy,

 

w których Pan Bóg łączy Ziemię i Niebo.

 

Niech połączy nasze serca, by wielbiły Jego Imię

 

i napełni nasze dusze miłością,

 

byśmy stali się jedno w Miłości.

 

 

Niech tegoroczna Wielkanoc będzie dla Was czasem cudownych przeżyć z Jezusem

i zaowocuje dobrocią, pomyślnością i szczęściem w codzienności

 

 

Rycerze Niepokalanej z Oświęcimia

 

 

Po zakończeniu Wielkiej Nowenny Fatimskiej w 2017 roku, Rycerze Niepokalanej w dalszym ciągu kontynuują nabożeństwa Pierwszych Sobót miesiąca, uczestniczą w Nabożeństwach Fatimskich, odmawiają Różaniec św., a obecnie (12 września 2018 r.) przystąpili do Fatimskiej Krucjaty Jednej Intencji, zaproponowanej przez Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem.

Rycerze Niepokalanej z Oświęcimia, także proponują Rycerzom z diecezji, przystąpienie do Krucjaty Jednej Intencji.

Bądźmy razem zjednoczeni jedną Intencją:

„By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”

NIECH NIEPOKALANE SERCE MARYI ZMIENI ŚWIAT!

20 października 2018 roku w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu odbyło się spotkanie modlitewno-formacyjne Rycerstwa  Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Przed Konferencją formacyjną, Pani Prezes MI Diecezji U. Kraus i Pani Prezes MI Oświęcim J. Bolek, wspólnie z zebranymi Rycerzami prowadziły modlitwę różańcową. Konferencję i Mszę św. poprowadził Asystent diecezjalny  

O. Arkadiusz Bąk. Po zakończeniu Mszy św., odbyła się Adoracja  Najświętszego Sakramentu oraz uczczenie relikwii św. Maksymiliana.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, goście zostali zaproszeni na agapę, do Ośrodka św. Jana Pawła II. W spotkaniu uczestniczył ks. Zbigniew Hoder - 

Opiekun MI w Oświęcimiu. 

Wszyscy zostali serdecznie przyjęci i ugoszczeni przez Wspólnotę Rycerską parafii, a spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. 

 

 

Maryja!

 

Rycerze MI Oświęcim

8 grudnia 2018

Prośmy Maryję Niepokalaną o łaskę nawrócenia dla grzeszników i ocalenia świata.

Modlitwa do Niepokalanej

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, racz przyjąć modlitwy, które będziemy Tobie Maryjo przedkładać w nadziei uproszenia Twej opieki i łaski. Maryjo Niepokalana trudna jest mowa Twego Syna – naucz nas ją rozumieć. Trudny jest nasz z Nim związek - naucz nas go zachować. Trudne są Jego wymagania – naucz je wypełniać. Pokaż Swoim życiem o Pierwsza wśród Chrześcijan jak praktykować nielogiczne i niemodne w naszej kulturze wyzysku i interesu nakazy Ewangelii. Bądź nam Matką, która poprowadzi nas łagodną drogą św. Maksymiliana „bo gdzie Ty wejdziesz tam rozlewa się radość i szczęście a człowiek staje wobec niezmierzonej dobroci Stwórcy, Który Ciebie dał nam za Matkę.

” Źródło: „Wspólnota” z 2010 r.

Godzina Łaski to godzina modlitwy.

Odnowa świata dokona się dzięki modlitwie. Zatem otwórzmy swe serca przed Bogiem – przez Maryję – błagajmy o to, aby Jego łaska uczyniła nas podobnymi do Matki Bożej i czystymi, wolnymi od bagażu grzechu. I zmieniła świat wokół nas. W naszym kościele będziemy się modlić 8 grudnia w Godzinie Łaski (12:00 – 13:00). Zapraszamy wszystkich parafian. Odpowiedzmy na wezwanie Maryi naszym „fiat”. 8 grudnia w święto NMP Niepokalanej, Rycerstwo Niepokalanej zaprasza na Mszę św. o godz. 9:00

Życzenia świąteczne dla Członków Zarządu Diecezjalnego MI i wszystkich Rycerzy:

Niech gwiazdka zabłyśnie na niebie,

nim pora wieczerzy nastanie ,

szczere życzenia ślemy od siebie

dla Was, przyjaciele, kochani.

Niech gwiazdka, co kiedyś na Wschodzie,

trzem Mędrcom wskazała Betlejem,

przywróci nam jedność w narodzie,

a wszystkim wątpiącym – nadzieję.

 

Niech nikt się samotnym nie czuje,

dni pełne niech będą radości,

niech zdrowie Wam dopisuje,

uśmiech na twarzach niech gości.

 

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci

i blaskiem lampek choinka zapłonie,

przy wspólnym stole dorośli i dzieci,

niech biały opłatek ujmą w swe dłonie.

Niech wszystkich ogarną głębokie wzruszenia

i słowa gdzieś z serca głębiny dobędą,

łamiąc się opłatkiem przekażą życzenia

i dom staropolską wypełnią kolędą.

Najbliższa pierwsza sobota miesiąca - 7 grudnia

Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z wszystkimi łaskami i tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Matka Boża do s. Łucji - 10 grudnia 1925 r.
Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu.
Matka Boża do s. Łucji - 17 grudnia 1927r.
https://pierwszesoboty.pl/
Oświęcim, Parafia Św. Maksymiliana Kolbe:

- godz. 8:00 – Różaniec św. wynagradzający NMP

- godz. 9:00 – Msza św. wynagradzająca NMP

Gdy  w Wigilię spojrzysz w niebo i być może dojrzysz
w dali Gwiazdę Betlejemską;
to nie oczekuj tam Jezusa narodzonego.
Spróbuj odnaleźć Go tu na Ziemi.
W sobie i w sercu bliźniego.
A gdy już święta miną i przebrzmią petardy nocy
sylwestrowej nie buduj na nowo murów,
które Nowonarodzony skruszył.
Dobrych, pogodnych, pełnych serdeczności
Świąt Bożego Narodzenia
życzy
Rycerstwo Niepokalanej z Oświęcimia

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.