Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

W maju 2019 roku w Parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbe w Ciścu, członkowie Rycerstwa Niepokalanej zwrócili się z prośbą do proboszcza ks. Marka Nieciąga o użyczenie starego budynku Plebanii, na zagospodarowanie go pod żłobek dziecięcy i dom dla seniorów.

Z tego tytułu zostało powołane stowarzyszenie, które będzie zajmować się prowadzeniem wspomnianych dzieł.

Żłobek i dom dziennej opieki dla seniorów prowadzony będzie przez członków Rycerstwa Niepokalanej z Ciśca. Naszym celem jest „zdobywanie dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną” jak tego pragnął nasz św. Ojciec Maksymilian M. Kolbe. Dokonywać to będziemy nie tylko przez opiekę nad małymi dziećmi, ale przede wszystkim przez formację ich rodziców, przepajając ich duchem maryjnym.

Pierwszą prezeską nowopowstałego stowarzyszenia została inicjatorka pomysłu Genowefa Śleziak, Prezes Rycerstwa Niepokalanej z Ciśca.

Prezes Genowefie życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Niepokalanej i wstawiennictwa św. Maksymiliana.

Możesz wesprzeć budowę żłobka dla dzieci: 

Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI w Ciścu
Cisiec ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 142

KRS: 0000809652

nr konto: 59 8131 0005 0018 9473 2000 0010 - Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

Historia powstania żłobka:

06.05.2019 r. - Cisiec. Oglądanie budynków dawnej plebanii

07.05.2019 r.  - Spotkanie z adwokatem, sporządzenie wstępnej umowy użyczenia budynków

08.05.2019 r. - Zgoda Zarządu Diecezjalnego MI Diecezji Bielsko-Żywieckiej na utworzenie żłobka dla dzieci w Ciścu

10.05.2019 r. - Niepokalanów - Narodowe Spotkanie Zarządu MI - zgoda na powołanie stowarzyszenia w Ciścu 

29.06.2019 r. - Błogosławieństwo Prowincjała Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Mariana Gołąba OFMConv 

21.08.2019 r. - Spotkanie w Ciścu z ekonomem Kurii Biskupiej ks. Samselem

06.09.2019 r. - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Ciścu

13.09.2019 r. - Złożenie dokumentów w sądzie i oczekiwanie na przyznanie KRS. 

01.10.2019 r. - Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Ciścu

18.10.2019 r. - Nadanie KRS 

 

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.