Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listyO. Arkadiusz Bąk - laureatem nagrody św. Maksymiliana.

Nominowanymi do tej prestiżowej nagrody w roku 2023 byli także: Jan Kawulok – dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, były dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, były przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który zainicjował i przyczynił się do ogłoszenia 2019 – Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego, 2020 – Rokiem św. Jana Sarkandra w województwie śląskim, Adam Cieślar – dyrektor Domu Narodowego w Cieszynie, organizator licznych imprez chrześcijańskich i działań ewangelizacyjnych, Maria Madeja – katechetka z 40-letnim stażem ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, a także działająca od 5 lat przy parafii św. Marcina w Jawiszowicach poalfowa wspólnota ewangelizacyjna „Krzew Winny”, której członkowie prowadzili kursy ewangelizacyjne w więzieniu, poprawczaku oraz w innych parafiach. 

Podczas Gali wręczenia Nagrody w postaci kopii figurki "Matki Bożej zza drutów" uczestnicy mogli wysłuchać niezwykle wartościowego wykładu dr Teresy Wontor-Cichy z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau pt. „Historia różańców w obozie Auschwitz” oraz obejrzeć film „To On cię znalazł” – o świętym męczenniku Auschwitz. 

Uzasadnienie dla nagrody możemy przeczytać we wniosku, który złożył Zarząd MI Diecezji Bielsko- Żywieckiej:

"O. Arkadiusz Bąk OFMConv wzorem św. Maksymiliana Marii Kolbego, kieruje się w swoim życiu zasadą: “Zdobyć cały świat przez Niepokalaną dla Chrystusa”. Cel ten o. Arkadiusz Bąk realizuje na różnych polach swojej działalności. O. Arkadiusz od 2017 roku jest Asystentem MI Diecezji Bielsko- Żywieckiej  oraz od 2020 r. Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Od 2021 roku jest wiceprezesem Zarządu Narodowego MI z siedzibą w Niepokalanowie, a także od 2022 r. Doradcą ds. młodzieży w Zarządzie Międzynarodowym MI z siedzibą w Rzymie. Jest opiekunem Wojowników Maryi w Harmężach, opiekunem duchowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Harmężach, prezesem Fundacji „Brat Słońce”. We wszystkie te dzieła o. Arkadiusz angażuje się całym sercem poświęcając swój czas i siebie całego bezgranicznie na chwałę naszego Pana i Jego Matki. 

O. Arkadiusz jako Asystent MI Diecezji Bielsko- Żywieckiej prowadzi comiesięczne spotkania diecezjalne, które odbywają się w różnych parafiach na terenie diecezji, gdzie są wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej (MI), głosi Słowo Boże oraz konferencje – w spotkaniach licznie biorą udział członkowie i sympatycy MI, a także parafianie. W okresie pandemii o. Arkadiusz prowadził spotkania online. Ponadto od dwóch lat każdego dnia o godz. 20.30 prowadzi audycje modlitewne nie tylko dla członków Rycerstwa Niepokalanej, ale wszystkich którzy odczuwają potrzebę włączenia się do wspólnej modlitwy. Prowadzi stronę internetową MI diecezji bielsko- żywieckiej: mi.bielsko.pl  a także stronę MI na portalu społecznościowym.

O. Arkadiusz założył w Harmężach studio radiowe „Radio Max”, gdzie nagrywa audycje maryjne MI – audycje te są transmitowane w radiu diecezjalnym: „Anioł Beskidów”, radiu Niepokalanów, przemyskim radiu Fara, w białostockim radiu „i”.

O. Arkadiusz odwiedza, na zaproszenie proboszczów parafie, głosi słowo Boże i zakłada wspólnoty MI na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, katowickiej i całej Polski południowej. 

Odwiedza także wszystkie istniejące już wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej całej południowej Polski.

Od dwóch lat o. Arkadiusz jest asystentem duchowym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który sam powołał do istnienia w Harmężach i zgromadził 15 młodych osób, w tym małżeństwa, które obecnie są już w nowicjacie – przez rok przygotowywał ich w postulacie, w tym roku uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez przełożonych z Krakowa i pomaga w formacji.   

O. Arkadiusz prowadzi coroczne rekolekcje w Harmężach: MI dla dorosłych (zawsze w lipcu), MI dla młodzieży (w lipcu lub sierpniu), dla młodzieży licealnej i studiującej (w grudniu), rekolekcje kolbiańskie (w listopadzie), dni skupienia. W Harmężach prowadzi formację Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej dla młodych ludzi pragnących otrzymać Krzyż Misyjny i włączyć się w działania ewangelizacyjne. Włącza się także aktywnie i pomaga w formacji Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej w Niepokalanowie.

W 2021 r. prowadził codziennie Adwentowe Rekolekcje MI w formie online. 

Jako duchowy opiekun Wojowników Maryi (grupa ok. 100 mężczyzn) prowadzi comiesięczną formację, na spotkania przyjeżdża ok. 80 mężczyzn oraz cyklicznie organizuje Noc Walki Duchowej z udziałem Wojowników Maryi.

W październiku 2022 r. zorganizował pielgrzymkę do Rzymu na uroczystości 80 rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego, w których uczestniczyli przedstawiciele MI z całego świata i licznie reprezentowana grupa właśnie z Polski. Jest także opiekunem duchowym na pielgrzymkach organizowanych przez Rycerstwo Niepokalanej diecezji bielsko-żywieckiej. 

O. Arkadiusz jest człowiekiem Maryi, darem Pana Boga dla nas. Wdzięczni Panu Bogu za jego obecność wśród nas, wnioskujemy o przyznanie Nagrody św. Maksymiliana w postaci Figurki Matki Bożej zza drutów dla o. Arkadiusza Bąka OFMConv." 

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.