Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listy80. rocznica aresztowania św. Maksymiliana

Popielec - 80. rocznica aresztowania św. Maksymiliana - spotkanie Związku Gmin Maksymilianowskich

Katolicy na całym świecie rozpoczęli czas pokuty i nawrócenia. Również w Niepokalanowie na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu posypano głowy popiołem. W 2021 r. Środa Popielcowa zbiegła się z 80. rocznicą aresztowania św. Maksymiliana przez gestapo. 17 lutego 1941 r. był poniedziałek przed Środą Popielcową, ale gdy św. Maksymilian został aresztowany, to już wtedy rozpoczął się dla niego Wielki Post.

W 1926 r. Ojciec Maksymilian zamieścił w "Rycerzu Niepokalanej" artykuł na Wielki Post, który także wtedy rozpoczynał się 17 lutego. Przypomniał w nim słowa św. Bernadetty:

[Matka Boża] powiedziała mi, abym się modliła za grzeszników i trzy razy zawołała: Pokuty! pokuty! pokuty!

Święty Maksymilian tak skomentował te słowa:

Używać, używać, używać - woła świat. Aby umożliwić sobie jak największe używanie popełnia się kradzieże, oszustwa, przekupstwa, zdrady, a nawet zabójstwa. A gdy się używać nie udaje, albo serce przesycone brudem moralnym widzi całą czczość i znikomość w złudnym szczęściu, za którym goniło, wtedy, jeżeli zbraknie pokory, która zwraca na drogę pokuty, do Boga, życie brzydnie i nieraz kończy się nikczemnym samobójstwem.

[...].

W tym miesiącu Kościół św. wzywa nas w szczególny sposób do pokuty posypując popiołem głowy i mówiąc: "Pamiętaj, człowiecze, żeś proch i w proch się obrócisz". A z dniem 17 lutego nakazuje rozpoczęcie postu.

Na czym polega post wedle przepisów najnowszego prawa kanonicznego?

Nowe prawo rozróżnia dwie rzeczy: powstrzymanie się od mięsa (abstinentia) i post (ieiunium).

Powstrzymanie się od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki całego roku.

Powstrzymanie się od mięsa i post obowiązują w środę popielcową, w piątki i soboty wielkiego postu, w suche dni *, w wigilię: Zielonych Świąt, Wniebowzięcia N[ajświętszej] M[aryi] Panny, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia.

[...].

Gdyby jednak kto chciał pościć tak jak dawniej było w zwyczaju dodając jeszcze do obecnych przepisów?

Ten tym większą sobie zjedna zasługę u Boga; może też i innych do tego zachęcać. Źle by jednak czynił, gdyby strofował tych, co ograniczają się do obecnie przepisanego sposobu poszczenia, a już dawałby dowód nieprawdziwej pobożności, gdyby uważał się za coś lepszego dlatego, że więcej pości.

Czy więc będzie wskazane polecać innym, by ograniczali się tylko do postów nowym prawem złagodzonych?

Oczywiście tych, którzy i przepisanych postów nie zachowują, należy nakłaniać, by przynajmniej obowiązkowe zachowali, innym jednak raczej radzić trzeba, by o ile zdrowie i obowiązki stanu pozwalają, pokutowali za swoje grzechy i za tyle obrazy Bożej na świecie.

R. N., Pokuty, pokuty, pokuty

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.